Λήξη Υποβολής Αιτήσεων
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου και παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα (ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκίες) των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου) ο οποίος, για το σκοπό αυτό, συντάσσει Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της μεθόδου.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να κάνουν αποκλειστική χρήση φερομονών κατά τη διάρκεια του μοναδικού έτους εφαρμογής της δράσης για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών – στόχων της δράσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.​

Σε ποιους απευθύνεται

​Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι, ταυτοχρόνως, κάτοχοι γεωργικής έκτασης, δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 και η ένταξή τους στη δράση δεν έχει ανακληθεί.​​

Περίοδος υποβολής

έως 13/3/2023

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

1.400.000 €

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος