Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικο​​ύ χαρακτήρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ​​που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος LEADER.

Η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, περιλαμβάνει 4 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, οικοτεχνία, αγροτουρισμό:

  • Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
  • Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.
  • Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
  • Yποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.​​
Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Σε ποιους απευθύνεται

​​Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.​​​​

Περίοδος υποβολής

έως 19/7/2023 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Προϋπολογισμός

600.000 €

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος