Έγκριση για το σύνολο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οκτώ ακόμη Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. € (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €).

Τα Προγράμματα, που εγκρίθηκαν, είναι τα εξής:
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη» 639,1 εκ. €
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 1 δισ. 440 εκ. €
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»  394,1 εκ. €
Πρόγραμμα «Ήπειρος» 426 εκ. €
Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 553,9 εκ. €
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 628,4 εκ. €
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 410,1 εκ. €
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 287,6 εκ. €

Πηγή: espa.gr