📢 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον εκατόν εξήντα εννέα (1️⃣6️⃣9️⃣) επενδυτικών σχεδίων. Τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα τριακόσια είκοσι ένα (321).
📈📈Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 💶 48,645,134.32 €.
📰Διαβάστε περισσότερα 👉εδώ: https://bit.ly/39RMUwH
#stepconsulting #news #espa #business #funding #planning #strategy #economy #kentrikimjakedonia #νεα_επενδυτικα_σχεδια