Οργάνωση

H STEP Consulting ασχολείται με την Εκπόνηση Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Αναπτυξιακών Μελετών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, Μελετών αποτύπωσης αναγκών πληροφοριακών συστημάτων, Μελετών Εισαγωγής νέων Προϊόντων σε Αγορές. Επιπλέον, παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ιδεών και έργων.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας είναι οι ακόλουθες:

Απλούστευση και Ανασχεδιασμός/
Μοντελοποίηση Διαδικασιών

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας

Σχεδιασμός Προώθησης και Πωλήσεων

Επιχειρηματικά Σχέδια

Οφέλη των Υπηρεσιών μας για μία επιχείρηση

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, του μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησης
Αξιολόγηση διαδικασιών
Αναγνώριση προβληματικών σημείων και περιοχών βελτίωσης
Σχεδίαση/ μοντελοποίηση, ανασχεδιασμένων / απλουστευμένων διαδικασιών
Σύνταξη σχεδίων δράσης υλοποίησης αλλαγών και υποστήριξη στην υλοποίησή τους

Ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών με το καλύτερο δυνατό κέρδος
Δημιουργία ενός επιχειρησιακού πλάνου για την κάλυψη των αναγκών των πελατών
Αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης, για την παροχή ενός μηνύματος πωλήσεων προς στην αγορά-στόχο
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό/ προϋπολογισμό των εσόδων από το διαφημιστικό/ προωθητικό πλάνο

Δημιουργία Executive Summary του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου
Επισκόπηση / Σύνοψη Επιχείρησης / Ανάλυση Αγοράς
Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετινγκ και ετοιμασία Πλάνου Μάρκετινγκ
Ανάλυση της Επένδυσης / Οικονομικές Προβλέψεις

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Άλλες Υπηρεσίες της Step Consulting

Διαχείριση Αλλαγών
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής

Βάζουμε σε τάξη του στόχους σας και σας βοηθάμε να αποφασίσετε για το «δρόμο» που θέλετε να ακολουθήσει η επιχείρησή σας τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας state of the art τεχνικές και μεθοδολογίες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Σύνταξη και Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Διοίκηση και Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων
Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για προσκλήσεις χρηματοδότησης Φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η STEP Consulting αναλαμβάνει τη δέσμευση να σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων με μόνο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της επιχείρησή σας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ISO 9001 - Ποιότητα
ISO 14001 - Περιβάλλον
ISO 15224 - Ποιότητα στην Υγεία
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 - Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 22000 - Ασφάλεια Τροφίμων & Ποτών
ISO 22301 - Επιχειρησιακή Συνέχειας
ISO 22716 - Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMPs)
ISO 27001 - Ασφάλεια Πληροφοριών
ISO 37001 - Κατά της Δωροδοκίας

Σχεδιάζουμε tailor-made συστήματα διαχείρισης ποιότητας για τη δική σας επιχείρηση, σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα και οδηγούμε με σιγουριά στην πιστοποίηση των διαχειριστικών σας συστημάτων με όποιο Φορέα Πιστοποιήσεις επιλέξετε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Συμμόρφωση σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
Υπηρεσίες Data Protection Officer
ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 27701 - Ασφάλεια των Πληροφοριών και της Διαχείρισης της Ιδιωτικής Ζωής
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας

Προσαρμόζουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

GDPR - IT SECURITY