Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Η STEP Consulting παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα κ.λπ..

Οι Σύμβουλοι μας θα είναι δίπλα σας, ανεξαρτήτως αν είσαστε μια μεγάλη επιχείρηση με ισχυρό brand name, ή είστε μια  ομάδα ανθρώπων που έχετε μία ενδιαφέρουσα ιδέα και θέλετε να τη μετασχηματίσετε σε επιχείρηση. Βρίσκουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, σας συμβουλεύουμε, σας καθοδηγούμε στο σχεδιασμό και τη σύνταξη του επενδυτικού σας σχεδίου.

Μετά την έγκριση, σας υποστηρίζουμε στη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, στην προσαρμογή του σε νέες απαιτήσεις και στην επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η STEP έχει απόλυτη επιτυχία (100%) στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχει διαχειριστεί.

Στο πλαίσιο αυτό η STEP παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ενημέρωση & Προαξιολόγηση

Σύνταξη & Υποβολή
Επενδυτικών Σχεδίων

Διοίκηση και Διαχείριση
Χρηματοδοτούμενων Έργων

Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων

Οφέλη των Υπηρεσιών μας για μία επιχείρηση

Αξιοποιώντας τις επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις μπορείτε να εκσυγχρονίσετε την επιχείρησή σας μέσα από δαπάνες που καλύπτουν τα προγράμματα (κτιριακές εργασίες, παραγωγικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ΤΠΕ & Software, προβολή – προώθηση προϊόντων, συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις προϊόντων – υπηρεσιών κ.λ.π.)

Με την επιδότηση μπορείτε να δημιουργήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας, ενισχύοντας τη θέση και τη φήμη της. Επιδοτηθείτε για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων τεχνολογιών. Προβάλετε τα προϊόντα σας και βελτιώστε τις χρηματοροές της επιχείρησής σας.

Επενδύστε στο υφιστάμενο προσωπικό σας επιμορφώνοντας το, προσλάβετε νέο προσωπικό (μέσω επιδοτήσεων) κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο, στους τομείς όπου η επιχείρηση σας εκτιμά ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Άλλες Υπηρεσίες της Step Consulting

Διαχείριση Αλλαγών
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής

Βάζουμε σε τάξη του στόχους σας και σας βοηθάμε να αποφασίσετε για το «δρόμο» που θέλετε να ακολουθήσει η επιχείρησή σας τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας state of the art τεχνικές και μεθοδολογίες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Απλούστευση και Ανασχεδιασμός/Μοντελοποίηση Διαδικασιών (BPR)
Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης
Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
Επιχειρηματικά Σχέδια
Περιγράμματα θέσεων εργασίας
Σχεδιασμός Προώθησης και Πωλήσεων

Επειδή εμείς στη STEP Consulting αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της οργάνωσης και του οργανωτικού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης της οργάνωσης της επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ISO 9001 - Ποιότητα
ISO 14001 - Περιβάλλον
ISO 15224 - Ποιότητα στην Υγεία
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 - Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 22000 - Ασφάλεια Τροφίμων & Ποτών
ISO 22301 - Επιχειρησιακή Συνέχειας
ISO 22716 - Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMPs)
ISO 27001 - Ασφάλεια Πληροφοριών
ISO 37001 - Κατά της Δωροδοκίας

Σχεδιάζουμε tailor-made συστήματα διαχείρισης ποιότητας για τη δική σας επιχείρηση, σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα και οδηγούμε με σιγουριά στην πιστοποίηση των διαχειριστικών σας συστημάτων με όποιο Φορέα Πιστοποιήσεις επιλέξετε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Συμμόρφωση σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
Υπηρεσίες Data Protection Officer
ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 27701 - Ασφάλεια των Πληροφοριών και της Διαχείρισης της Ιδιωτικής Ζωής
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας

Προσαρμόζουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

GDPR - IT SECURITY