📢 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
Με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον οκτακόσια σαράντα τρία (8️⃣4️⃣3️⃣) επενδυτικά σχέδια.
📈📈Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 💶 223.853.050,89 €.
📰 Περισσότερα 👉εδώ: https://bit.ly/2VsQ3hv
#stepconsulting #news #espa #business #funding #planning #strategy #economy #νεα_επενδυτικα_σχεδια