Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, προδημοσιεύεται η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Η Δέσμη Δράσεων που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε 3 Δράσεις. Η αξιολόγηση των αιτήσεων

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-20​27» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ,​ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική

Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις

Δημιουργία μόνιμων - σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Σε ποιους απευθύνεται Υφιστάμενες

2021-10-13T13:26:32+03:0019/05/2021|Νέα|

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α. Χρηματοδότηση των εξής κατηγοριών επενδύσεων: Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο με σταθερές βάσεις 1.100 €/kW Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις 2.800 €/kW Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με ιχνηλάτες

2021-10-13T13:26:50+03:0018/05/2021|Νέα|

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε: Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά

2021-10-13T13:27:06+03:0018/05/2021|Νέα|

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης Στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Σε ποιους απευθύνεται Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη

2021-10-13T13:27:18+03:0018/05/2021|Νέα|

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την συνολική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους φορείς του ευρωπαϊκού χώρου.

2021-10-13T13:27:42+03:0018/05/2021|Νέα|

Απόφαση ΕΦΕΠΑΕ για αναστολή των επιτόπιων επαληθεύσεων

📢ℹ️ Έκτακτη ρύθμιση χειρισμού Αιτημάτων Τελικής Επαλήθευσης σε Δράσεις του #ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με την με αρ. Α.Π.: 1943/Β2/324 επιστολή οδηγιών: ▶️ Αναστολή των επιτόπιων επαληθεύσεων. ▶️ Αιτήματα τελικής επαλήθευσης δικαιούχων που δεν μπορούν πλέον να τύχουν επιτόπιο έλεγχο από τις Π.Μ. του ΕΦΕΠΑΕ, δύναται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι των Προσκλήσεων για τον αριθμό των

2021-01-22T18:02:01+03:0014/04/2020|Νέα|

Εγκρίθηκε το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του #Kορονοϊού

📢📢📢 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Απριλίου 2020, το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του #Kορονοϊού. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: "Το ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που εγκρίναμε σήμερα επιτρέπει τη χορήγηση

2021-01-22T18:01:27+03:0014/04/2020|Νέα|

11η Τροποποίηση: «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

📢 11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον είκοσι εννέα (2️⃣9️⃣) επενδυτικών σχεδίων. Τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα τριακόσια πενήντα πέντε (355). 📈📈Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 💶 54,616,880.04 €. 📰Διαβάστε περισσότερα 👉εδώ: https://bit.ly/2yKu51H #stepconsulting #news #espa #business #funding #planning #strategy #economy #poiotikoseksuxronismos #νεα_επενδυτικα_σχεδια

2021-01-22T18:01:49+03:0014/04/2020|Νέα|
Go to Top