Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).Η διάρκεια των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους 24 μήνες.Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 250.000 ευρώ.

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Προϋπολογισμός: 6.000.000 €

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

Περίοδος υποβολής:από 5/3/2020 έως 6/5/2020

Όροι και προϋποθέσεις:
Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν σε Καινοτομία, Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, Πειραματική ανάπτυξη, και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για την οποίο έχουν πραγματοποιηθεί και εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από επιχειρήσεις που να εμπίπτουν σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στις αλυσίδες αξίας στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και συγκεκριμένα στους τομείς:

  • Αγροδιατροφικό
  • Τουρισμού – Πολιτισμού
  • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών
  • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών τεχνολογιών
  • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
  • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

DOWNLOAD PDF

https://www.stepconsulting.gr/Ependytika_Sxedia_Kainotomias_Erefnas_Anaptyxis_Epixeirisewn_STEPCONSULTING.pdf

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιφέρεια Αττικής